Quay lại

Quy định và thoả thuận người dùng

1. Mô tả dịch vụ:


A. Dịch vụ được Nhiemvu.app (NVA) cung cấp là cho người dùng (user) là dịch vụ kiếm tiền trực tuyến thông qua thực hiện các nhiệm vụ mà NVA đưa ra. Qua đó user được nhận 1 khoản tiền thưởng tích luỹ và sẽ được rút về ví momo của số điện thoại đăng ký khi đã tích luỹ đủ tối thiểu 100,000 Việt nam đồng (VNĐ).
B. Đối với tài khoản cấp trên nhận tiền giới thiệu của cấp dưới. Khoảng tiền hoa hồng này sẽ được rút vào ngày Chủ nhật hàng tuần khi thoả điều kiện : 90% tài khoản cấp dưới rút tiền thành công.
C. Người dùng hiểu rằng dịch vụ có thể được cải tiến hoặc thay đổi theo quyết định của nhà cung cấp dịch vụ.

2. Quyền sử dụng và quyền truy cập:


A. User có quyền sử dụng dịch vụ trong phạm vi được quy định và cho phép bởi nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm:

- Làm nhiệm vụ từ NVA cung cấp.
- Rút thưởng khi đạt số dư tối thiểu 100,000 VNĐ
- Mời user mới làm cấp dưới thông qua link giới thiệu của bản thân để nhận hoa hồng là 30% thu nhập của cấp dưới trên mỗi nhiệm vụ hoàn thành.
- Mỗi tài khoản được xác nhận với 1 IP riêng biệt. Đối với bất kì trường hợp nào 2 tài khoản cá nhân riêng biệt có cùng 1 địa chỉ IP đều được xác nhận là gian lận hoặc có hành vi gây hại cho Nhà cung cấp và tiến hành xử phạt theo mức cao nhất theo mục 9.
- Mỗi code được ganerate sẽ có thời hạn sử dụng 10 phút, hành vi sử dụng code quá hạn được xem là hành vi trục lợi, gian lận và bị khoá theo mục 9.

B. Quyền truy cập vào dịch vụ có thể bị hạn chế hoặc đình chỉ vĩnh viễn trong trường hợp vi phạm các quy tắc và điều kiện sử dụng.

3. Nghĩa vụ người dùng:


Định nghĩa: Người dùng có tuyển người dùng cấp 2 để nhận hoa hồng được gọi là cấp trên, và người dùng được giới thiệu được gọi là cấp dưới.
- Cấp trên có quyền lợi được hưởng 30% thu nhập trên mỗi nhiệm vụ của cấp dưới cấp 2.
- Cấp trên có nghĩa vụ hướng dẫn và bảo đảm tính xác thực của tài khoản con, tránh liên đới theo mục 2. và bị xử lý theo mục 9 của quy định.
- Thông tin người dùng cung cấp được sử dụng để xác minh tính chân thực của tài khoản, được sử dụng để làm căn cứ giải quyết các vấn đề liên quan đến % hoa hồng, tranh chấp, vi phạm luật người dùng, giữa cấp trên cấp dưới.

4. Sử dụng hệ thống:


A. Người dùng cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ.
B. Người dùng không được phép sử dụng dịch vụ để phạm pháp, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
C. Người dùng đảm bảo tính hợp pháp và xác thực của mọi thông tin mà người dùng cung cấp, bao gồm: Số điện thoại, ví momo và các thông tin liên quan trong trường hợp nhà cung cấp yêu cầu. Mọi trường hợp không thể xác minh tính chính xác của các tài liệu mà người dùng cung cấp, nhà cung cấp có quyền từ chối

5. Giao dịch và thanh toán:


A. Người dùng cam kết cung cấp thông tin thanh toán chính xác và hoàn toàn có trách nhiệm đối với các giao dịch được thực hiện qua dịch vụ.
B. Các giao dịch và phương thức thanh toán có thể được quy định bởi nhà cung cấp dịch vụ và có thể thay đổi theo thời gian.

6. Giới hạn nghĩa vụ và miễn trừ trách nhiệm:


A. Nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hoặc khả năng truy cập vào dịch vụ.
B. Người dùng chấp nhận sử dụng dịch vụ trên cơ sở "như hiện có" và chịu hoàn toàn nguy cơ của việc sử dụng dịch vụ.

7. Không xâm phạm bản quyền và bồi hoàn:


A. Người dùng không được phép sử dụng dịch vụ để xâm phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
B. Nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm đối với việc xâm phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác do người dùng sử dụng dịch vụ.

8. Bảo mật thông tin và sử dụng dữ liệu:


A. Nhà cung cấp dịch vụ cam kết bảo mật thông tin người dùng và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
B. Người dùng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đồng ý với việc nhà cung cấp dịch vụ thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật của dịch vụ.

9. Biện pháp xử lý và hạn chế:


A. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền áp dụng các biện pháp xử lý, bao gồm việc tạm ngưng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào dịch vụ trong trường hợp vi phạm các quy tắc và điều kiện sử dụng.
B. Người dùng có quyền gửi khiếu nại và yêu cầu hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ nếu thoả điều kiện không vi phạm các mục từ 1 đến 8, và nhà cung cấp dịch vụ cam kết xem xét và giải quyết các khiếu nại và yêu cầu này một cách hợp lý và nhanh chóng.

Việc sử dụng dịch vụ của người dùng được coi là chấp thuận và tuân thủ đúng những điều khoản và điều kiện trong thoả thuận! Mọi ý kiến thắc mắc user vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng thông qua cổng liên lạc chat ở phía dưới bên phải của màn hình giao diện nhiemvu.app


NhiemVu.App - MMO Kiếm Tiền Online Đơn Giản - Chính sách và bảo mật